شعبه دلاوران (تهران)

شعبه عظیمیه (کرج)

بین الغدیر و آزادگان ، ضلع شمالی ، پلاک ۴۸۳

۰۲۱-۷۷۴۴۰۲۱۷

۰۲۱-۷۷۴۴۰۲۲۱

عظیمه ، ۴۵ متری کاج ، زیر پل آزادگان

۰۲۶-۳۲۵۴۷۳۶۳

۰۲۶-۳۲۵۴۷۳۱۰