شعبه کرج

عظیمیه ، ۴۵ متری کاج ، زیر پل آزادگان

۰۲۶-۳۲۵۴۷۳۱۰

۰۲۶-۳۲۵۴۷۳۶۳

شعبه تهران (دلاوران)

بین الغدیر و آزادگان ، ضلع شمالی ، پلاک ۴۸۳

۷۷۴۴۰۲۱۷

۷۷۴۴۰۲۲۱